ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρία BRAVO GREECE Βιομηχανία Καφέ και Τσαγιού Α.Ε (εφεξής η «Εταιρία») διοργανώνει διαγωνισμό, ο οποίος θα διεξαχθεί στα καταστήματα της εταιρείας Ι.& Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.Ε, για τους φίλους του καφέ espresso με τίτλο «Κερδίστε 50€ από τον αγαπημένο σας Espresso» προκειμένου να γνωρίσουν τις κάψουλες espresso Douwe Egberts . 
 
Οι όροι του διαγωνισμού έχουν ως εξής:


1. Στο διαγωνισμό, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα  στην Ελλάδα (μόνο φυσικά πρόσωπα), ηλικίας άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της εταιρίας BRAVO GREECE και της εταιρίας Ι.& Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.Ε , καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους μέχρι 2ου βαθμού. 


2. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια από την 21η Ιανουαρίου 2015  μέχρι και την 4η  Φεβρουαρίου 2015. 


3. Για την συμμετοχή στην κλήρωση δεν απαιτείται αγορά του προϊόντος. Οι καταναλωτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τα συμμετέχοντα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και να το ρίξουν στην κάλπη που θα βρίσκεται στα καταστήματα αυτά. Κάθε καταναλωτής μπορεί να συμπληρώσει περισσότερα του ενός κουπόνια συμμετοχής στην κλήρωση, αλλά μπορεί να αναδειχθεί νικητής μόνον μία φορά.   


4. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν (πενήντα) 50 νικητές, καθένας από τους οποίους θα κερδίσει μία δωροεπιταγή αξίας πενήντα (50) ευρώ της εταιρίας Ι.& Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.Ε την οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει με τις αγορές του στα καταστήματα  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.


5. Έγκυρα θεωρούνται τα κουπόνια που είναι ευανάγνωστα, με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα και βρεθούν μέσα στις ειδικές κάλπες.   


6. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα και προσωποπαγή και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε μεταβιβάζονται. 


7. Οι τυχεροί του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση που θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρίας Ι.& Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.Ε, Λεωφ. Κηφισού 136, Περιστέρι ενώπιον  της κριτικής επιτροπής αποτελούμενη από δυο εκπροσώπους της BRAVO GREECE και έναν εκπρόσωπο της Ι.& Σ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ A.E.Ε. Μετά την κλήρωση των 50 νικητών, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση 10 αναπληρωματικών, oι οποίοι θα κερδίσουν το δώρο σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου αρχικού νικητή (π.χ αν είναι κάτω των 18 ετών) ή σε περίπτωση που κάποιος αρχικός νικητής  αρνηθεί το δώρο.  Στη  περίπτωση που η συμμετοχή κάποιου αναπληρωματικού νικητή είναι άκυρη, είτε αυτός αρνηθεί, τότε το δώρο ακυρώνεται. 


8. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την Εταιρία στο τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στα  συμπληρωμένα κουπόνια για την επιτυχία τους και για τον τρόπο παραλαβής των δώρων. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας. 


9. Ο ρόλος και η υποχρέωση της Εταιρίας περιορίζεται στο να παραδώσει το εκάστοτε δώρο στον αναδειχθέντα νικητή. 


10. Μετά την απονομή του εκάστοτε δώρου στο νικητή, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του νικητή ή σε βάρος τρίτου όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης. Όποια τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες προκύψουν μετά την παραλαβή του εκάστοτε δώρου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το νικητή. 


11. Η εταιρία δικαιούται να ανακαλέσει το διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες του διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με ανακοίνωση στον τόπο διεξαγωγής της κλήρωσης. Δικαιούται επίσης να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας. 


12.Με τη συμμετοχή τους, οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρία για την προβολή του διαγωνισμού και των νικητών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ. Η Εταιρία επιφυλάσσει σε αυτήν το δικαίωμα να δημοσιεύει και να χρησιμοποιεί για διαφημιστικούς σκοπούς και μόνο τα ονόματα ή/και τις φωτογραφίες, φιλμς, βίντεο κλπ των νικητών, η δε συμμετοχή στο διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεση τους και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών τους δικαιωμάτων αζημίως. 


13. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την BRAVO GREECE με αποκλειστικό μοναδικό σκοπό τη διενέργεια του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα άνω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο με επιστολή στην Εταιρία (Λεωφ. Κηφισού 100, Αιγάλεω). Μετά το τέλος του διαγωνισμού, τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα διαγραφούν και θα καταστραφούν.


14. 14. Οι παρόντες όροι διενέργειας και συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.decapsules.gr. 


15. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αυτό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και του διαγωνισμού. 


16. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.