ΣΤΟΙΧΕIΑ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

Διεύθυνση 

Jacobs Douwe Egberts GR ΕΠΕ
44 Kifisias Av
15125, Marousi, Athens
Greece

 

Α.Φ.Μ. 

EL 094012637